Header

Privacyverklaring

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Rockburst persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Rockburst zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Rockburst bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Rockburst verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen.

Gevoelige informatie

Rockburst tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Rockburst instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Rockburst kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte paginaís en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Rockburst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Copyright 2007. Rockburst

Home | Contact | Disclaimer | Privacyverklaring - Copyright © 2007 Rockburst. Alle rechten voorbehouden.